Zemní kolektor

K dokonalému efektu je vhodné kombinovat rekuperační jednotku se vzduchovým zemním kolektorem, který umožní během zimního období fungovat jako přirozená protimrazová ochrana. Během léta naopak umožní předchlazení vzduchu a zlepšení tepelné pohody v objektu. Proto je nut­né, aby jednotka byla vybavena letním obtokem rekuperátoru (tzv. by-passem) tak, aby nedo­cházelo k devalvaci chladu teplem odváděným z domu.

Zemni_kolektor

Zemní výměník tepla (ZVT) tvoří potrubí uložené do země, kterým se nasává vzduch prostřed­nictvím ventilátoru rekuperační jednotky.