Větrání škol

Současný stav

Většina školních zařízení a jejich prostor je ve vztahu k větrání odkázána na přirozené větrání. To v minulosti probíhalo samovolně a nekontrolovaně, tedy netěsnými okny. V současné době probíhá v mnoha školách rekonstrukce obálky budovy, kdy se zateplením dochází i k výměně výplní otvorů. Nová okna ve většině případů nemají schopnost přirozené infiltrace. Důsledkem je pak nevyvětraný prostor. Norma sice říká, že by se v obytných prostorech mělo větrat s intenzitou alespoň 0,4 násobné výměny vzduchu v prostoru za hodinu, ale to je přirozeným způsobem např. v rámci třídy nereálné.

Symptomy nevětrané třídy

 • Rychle se zvyšující koncentrace CO2 vlivem dýchání
 • Postupné snižování koncentrace kyslíku O2, který je postupně spotřebováván
 • Vysoká vlhkost vzduchu
 • Ospalí a nesoustředění a podráždění žáci
 • Hromadění škodlivin a virů a bakterií v pobytové zóně, vyšší nemocnost
 • Srážení vlhkosti na oknech a tepelných mostech
 • Tvorba plísní

Větrejte !

Pokud není prostor vybaven řízeným větráním, je odkázán pouze na možnost větrání okny. Tato alternativa je však řešením s mnoha nevýhodami:

Nevýhody větrání okny:

 • intenzita větrání je závislá na obsluze (tedy na subjektivním pocitu, tzv. větracích návycích a disciplíně), množství vlhkosti a CO2 skokově kolísá dle míry otevření oken
 • množství přiváděného a odváděného vzduchu je ovlivněno zejména venkovním větrem, v případě bezvětří je výměna vzduchu ve vnitřním prostoru omezená
 • v zimním období osoby u oken trpí značný diskomfortem vlivem přívodu studeného vzduchu, v případě školek se objevuje symptom studeného jezera. Studený vzduch se drží nad podlahou a je nepříjemný pro děti hrající si na zemi
 • otevřená okna mohou v nižších stupních představovat ve vyšších patrech bezpečnostní riziko
 • otevřená okna jsou zdrojem hluku, zejména v městské aglomeraci, který ruší při výuce
 • v nižších patrech nelze ponechat otevřená okna během noci kvůli riziku vniknutí nepovolaných osob
 • značné zvýšení nákladů na vytápění – u tříd je odvod tepla větráním větší než odvod tepla stěnami

Řešení

Řízené větrání s rekuperací tepla!

Výše zmíněné nevýhody je možné dnes jednoduše vyřešit. Řízené větrání se stává standardem vybavení v každé nově stavěné nebo rekonstruované školy. A jak to vlastně funguje? Z prostoru tříd se odvádí pomocí odtahového ventilátoru vydýchaný vzduch. Ten nese teplo, které je záhy předáno na rekuperačním výměníku vzduchu čerstvému. Odpadní vzduch se tím ochladí a je vyfouknut mimo budovu i se všemi škodlivinami, viry, bakteriemi, prachem a pachem. Čerstvý vzduch, který je prostý CO2 a naopak obsahuje přirozené množství kyslíku, přijme teplo (u rekuperačních jednotek PAUL minimálně 90%) ze vzduchu odpadního a je přiváděn do třídy. Je nutno říci, že teplota přiváděného vzduchu je i při venkovní teplotě -15°C a vnitřní teplotě 22°C minimálně 19°C.  Vzduch je přiváděn rovnoměrně z několika distribučních míst. V třídě není slyšet žádný hluk a není cítit pohyb vzduchu. Jednotka pracuje jen s velmi malým příkonem na provoz ventilátorů a tím pádem má malé provozní náklady. Filtry v jednotce jsou v případě potřeby schopny zachytit smogovou zátěž, ale i alergeny.  Intenzita větrání je automaticky řízená čidlem CO2. Prázdná třída je větrané minimálně naopak „hustá“ atmosféra během třídních schůzek se stává snesitelnější. Nesporný přínos rekuperace je v neposlední řadě ve výrazné úspoře provozních nákladů na vytápění.

Nabídka společnosti HAIDY a.s.

 • studie proveditelnosti řízeného větrání a zhotovení cenové nabídky zdarma
 • součinnost při žádostech o dotaci
 • projektové práce ve všech úrovních složitosti
 • realizační činnost
  • montáž distribuce vzduchu
  • instalace VZT jednotky
  • elektroinstalace
  • zprovoznění a zaškolení
 • servisní služby
 • dovoz rekuperačních jednotek s nejnižší spotřebou a nejvyšší účinností na trhu
 • měření a regulace dodávaných technologických celků
 • domácí automatizace systémy HAIDY Home a HAIDY plus