Větrání historických budov

Zdá se vám nereálné spojení moderních technologií a historických budov? Nedovedete si představit, že by třeba v klášteře mohlo být nainstalováno řízené větrání s rekuperací? Ano většinou to bývá obtížné, na druhou stranu, právě tyto budovy si více než jiné zaslouží dostatečnou péči a stejně tak i uživatelé takovýchto prostor.

Důvodů proč by se takové budovy měly řízeně větrat je hned několik:

  • nový způsob využití budov po jejich rekonstrukci
  • nemožnost použití vnějších izolací, riziko tepelných mostů, kondenzace na površích a tvorba plísní
  • radonové riziko, jak ze zdiva tak i neizolované podlahy
  • vzlínání vlhkosti odspodu

Řízené větrání s rekuperací se tak ukazuje, jako jeden z mála způsobů, jak aktivně snížit energetickou náročnost objektu a zároveň jak výrazně zkvalitnit vnitřní mikroklima takovýchto budov.

Jsme připraveni vám být plně nápomocni v implementaci VZT v takovýchto objektech s využitím našich zkušeností ze staveb, které máme již za sebou.

Reference:
Kláštěr sv. Voršily: Jednotka MAXI 803, MAXI 1202.

Pomůžeme Vám se získáním dotací na sanaci historických objektů.