Srovnání s jinými technologiemi

Porovnání typického teplovzdušného systému s výrobky firmy Paul naleznete v následující tabulce:

  Teplovzdušné vytápění s cirkulačním vzduchem a rekuperací tepla Kontrolované komfortní větrání PAUL kombinované s odděleným vytápěním
1 Zařízení slouží jako kombinovaná jednotka na větrání a vytápění. Jednotka je čistě větrací, lze použít i jako jednotka vytápěcí, pokud je doplněna ohřívačem vzduchu. Většinou je kombinována s externí otopnou soustavou.
2 Účinnost rekuperátoru je na nižší úrovni, i z toho důvodu je nutné vzduch ohřívat. Účinnost zpětného zisku tepla je více než 95% v celém rozsahu otáček.
3 Nižší tepelná pohoda z důvodu přenosu tepla konvekcí – prouděním. Pocitově je nutné udržovat vnitřní teplotu na vyšší úrovni, oproti sálavým systémům. Vyšší tepelná pohoda díky přenosu tepla sáláním. Dosažení tepelné pohody při nižší vnitřní teplotě, vzduch se nepohybuje
4 Zařízení kombinuje větrání a vytápění v jednom rozvodu z tohoto pohledu je ekonomicky zajímavé. Samostatný systém větrání je levnější než systém teplovzdušný, u jiných než pasivních a nulových domů musí být doplněn externím topným systémem.
5 Velké (popř. větší počet) přívodní potrubí teplého vzduchu do místností. Menší potrubí, ∼ 1/3 průtočného průřezu, protože dopravují jen hygienicky nutné množství vzduchu.
6 Nutnost použití cirkulačního vzduchu tento vzduch neslouží k větrání je nositelem tepla. Jeho množství je zpravidla 2x až 5x větší než vzduchu větracího. Pokud není cirkulační vzduch použit, je nutné přivádět větší množství větracího vzduchu a to zmenšuje účinnost rekuperace tepla. Bez cirkulačního vzduchu
7 Vytápění a větrání je vedeno jedním potrubím, tudíž jedno ovlivňuje druhé. Větrání a vytápění je odděleno.
8 Suchý vzduch v místnostech v zimním období – velké množství přiváděného vzduchu Žádné problémy se suchým vzduchem, průtok větracího vzduchu je v zimním období snížen na hygienické minimum.
9 Víření prachu v místnostech v zimním období – velké množství vzduchu Žádné problémy s vířením prachu
10 Celkové větší množství vzduchu – vyšší rychlosti na vyústkách, vyšší  aerodynamická hlučnost Malé rychlosti vzduchu, bez akustických problémů
11 Víření prachu v místnostech v zimním období – velké množství přiváděného vzduchu Žádné problémy s vířením prachu
12 Regulace teploty v každé místnosti zvlášť není možná. Externí soustava umožňuje regulaci místnost po místnosti.
13 Díky cirkulačnímu vzduchu se teplota v celém domě průměruje na jednu úroveň. Teplota v domě je různorodá dle potřeby uživatele.