Solankový výměník

Solankový výmění­k je analogie k zemnímu vzduchovému výmění­ku. Slouží­ jako protimrazová ochrana větrací­ jednotky, nebo chladič vzduchu pro větrací­ systémy rodinných domů a jiných objektů. Vzduch se ohří­vá nebo ochlazuje přechodem přes výmění­k, který získává teplo, resp. se ochlazuje přečerpávání­m teplonosné kapaliny přes trubkový výmění­k. Solanka_1Ten je zakopaný v zemi, ponořený ve studni, nebo v jiném zdroji tepla či chladu. Dodává se v kompaktní­m provedení­ v tepelně izolované skří­ni s filtrační­ vložkou, čerpadlem a ochrannými prvky. Výmění­k se montuje před vstup větrací­ jednotky. V montážním prostoru musí být k dispozici siťové napětí­ 230V/50Hz, a kanalizační­ pří­pojka na odvod kondenzátu vznikajícího v letní­m období­.

Montážní­ prostor musí­ umožňovat přehlednou montáž a pří­stup k výmění­ku z důvodu revize a čištění­. Solankové trubky musí­ být tepelně izolovány od přechodu přes vnější stěnu, až po vstup do výmění­ku. Rovněž potrubí pro pří­vod venkovní­ho vzduchu, od vstupu do objektu po výmění­k, a od výmění­ku až po větrací­ jednotku, musí­ být dobře tepelně zaizolované. Ří­zení­ solánkového výměníku je možné prostřednictví­m automatického ří­zení­ větrací­ch jednotek PAUL, nebo nezávislého ří­dí­cí­ho modulu, např. univerzální­ho termostatu firmy PAUL.