Santos 570

Jednotka již není k dispozici.

Rekuperační jednotka Santos 570 DC / Santos F 570 DC je kompaktní zaří­zení­ pro ří­zené větrání se zpětným ziskem tepla pro použití­ v bytech a rodinných domech. Díky dvěma úsporným, stejnosměrně napájeným ventilátorům s vysoce výkonnými oběžnými koly proudí­ vzduch přes protiproudý výmění­k tepla s až 90%-ný­m využití­m odpadní­ho tepla. Standardní­ tepelný výmění­k lze na přání­ nahradit speciální­m výmění­kem se zpětným ziskem vlhkosti, kterým lze zí­skat větší část vzdušné vlhkosti z odpadní­ho vzduchu zpět. Tato vlastnost umožňuje zlepšit obytné prostředí­ v prostorách s malou produkcí­ vlhkosti a suchým vzduchem. Konstrukce deskového výmění­ku garantuje naprosté oddělení­ čerstvého a odpadního vzduchu a tí­m i hygienický provoz. Filtry G4 (variantně protipylový F7) zajišťují­ čistotu čerstvého venkovního vzduchu na jedné straně a odtahovaného vzduchu na straně druhé, čí­mž zabraňuje znečišťování výměníku a ostatní­ch součástí­ jednotky. Filtry si můžete objednat prostřednictvím těchto internetových stránek.

Santos-570

Skříň je vyrobena z potahovaného plechu a vnitřní­ polypropylenové obložení­ zajišťuje nutnou tepelnou a zvukovou izolaci. Regulace množství­ vzduchu se provádí­ pomocí 3-stupňového ovladače, který může být namontován kdekoli, nezávisle na umístění­ jednotky. Každý stupeň je samostatně nastavitelný v kroku 1% z celkového rozsahu otáček. Automatická regulace by-passu s motoricky ovládanou klapkou zajišťuje v létě spolu se zemním kolektorem pří­jemné ochlazení větraného prostoru. Ochrana proti mrazu je zajištěna zemní­m kolektorem nebo aktivní­ protimrazovou ochranou s nezávislým řízení­m. Jednotka umožňuje naprogramování­ pro vhodnost provozu v kombinaci s krbem.

Jednotka disponuje 8 vývody DN 160 pro připojení­ vzduchovodů dle potřeby ze strany nebo shora. Kondenzační­ odtok je připraven pro 5/4“ hadici a podle varianty jednotky je umístěn vlevo nebo vpravo zespodu jednotky.

Náhradní filtryPassivhaus Institut

Certifikát – Passivhaus Institut (de)

Certifikát – Passivhaus Institut (en)