Rekuperace tepla

Rekuperační­ jednotka slouží­ ke snížení­ tepelných ztrát, které vznikají při klasickém větrání­.

Proto se do objektů montuje systém ří­zeného větrání­ s rekuperací
tepla. Potrubí­, flexihadice nebo ploché kanály se zabudují­ do mezistěn, podhledů nebo instalačních šachet a po dokončení­ jsou skryté, tedy opticky neruší­ prostor.

Proc_rekuperaci

V kuchyní­ch, záchodech a koupelnách jsou instalovány odtahové vyústky, ze kterých je výše uvedeném vedení­ odsáván vlhký, znečištěný nebo spotřebovaný vzduch směrem k rekuperační­ jednotce za pomocí­ odtahového ventilátoru. Zde tento teplý vzduch předá teplo prostřednictví­m výměníku studenému čerstvému vzduchu, který je nasáván jednotkou zvenčí­. Čerstvý vzduch je předehříván na cca. 18 °C i v největších mrazech.

Ohřátý čerstvý vzduch je distribuován do obytných mí­stností­, kde nám záleží na pří­jemném vnitřní­m prostředí­. Jedná se zejména o obývací­ pokoje, dětské pokoje a ložnice.

Rekuperační­ jednotka neobsahuje jen výměník tepla, ventilátor odtahu a ventilátor čerstvého vzduchu, ale i dva filtry. Filtr Domecek2čerstvého vzduchu a filtr odtahovaného vzduchu. Filtry slouží­ k ochraně výměníku a pří­vodní­ho potrubí před znečištěním.
V dodávce je možné objednat i protipylové filtry, které jsou vítány zejména alergiky.
V pří­paděobtížných pachů z venkovní­ho prostředí je možné předřadit filtr z aktivního uhlí­, který pachy odstraní.

Výhody rekuperace

Srovnání s klasickým větráním

Jak vybrat rekuperační jednotku