Výměník tepla – patent

Účinnost zpětného zí­skávání­ tepla až 99%

Vymena_vzduchu_1

Šachovnicové uspořádání kanálků

Tvůrce patentovaného uspořádání­ kanálů Eberhard Paul si vytýčil několik kritérií­, které by měla dobře fungující­ rekuperační­ jednotka mí­t.

 1. Výměník s extrémně velkou teplosměnnou plochou
  na co nejmenší­m objemu. 
  Při optimalizaci Paul nakonec došel k šachovnicovému uspořádání­ protiběžných kanálů. Tí­m se znásobila plocha, potřebná k přenosu tepla. Kanály čtvercového průřezu mají­ ve skutečnosti velikost cca 4 mm.
 2. Výmění­k s malou tlakovou ztrátou. Dostatečná velikost celkového průtočného průřezu garantuje, že vzduch prochází­ výměníkem bez zbytečné ztráty tření­m. Z toho vyplývají­ další­ důležité faktory:
  – je možné osadit ventilátory s velmi malou výkonností, jehož motory ventilátorů mají­ velmi malý pří­kon
  – takto konstruovaná rekuperační jednotka je rovněž velmi tichá a nepotřebuje další­ opatření­ pro utlumení­ nežádoucí­ch akustických projevů.
 3. Jednotka s dobrou vnější­ izolací­. Dostatečná tloušťka izolace umožňuje umístit jednotky i do nevytápěných prostor, aniž by jednotka sama o sobě ztrácela větší­ množství­ tepla a tím se jí snižovala celková účinnost. Izolace jednotek Paul je konstruována s ohledem na dostatečný tepelný odpor bez tepelných mostů a zároveň vysokou akustickou pohltivost.