Hlučnost

Při samotném návrhu vzduchotechnického systému je třeba klást důraz na snížení hlučnosti, proto je vždy nutné volit rekuperační jednotku s velmi nízkou hlučností. Jednotky od firmy PAUL dosahují výše akustického tlaku pouze kolem 35 dB. Hluk z jednotky tedy nepředstavuje významnou hlukovou zátěž.

Přesto se doporučuje na větev přívodního vzduchu umístit tlumič hluku, který navrhne a zakomponuje do větracího systému projektant.

Hluk se může šířit potrubím v podobě „přeslechů“ např. mezi obývacím pokojem a ložnicí. Odstranění tohoto hluku tlumičem je dobré dohodnout s investorem. Ne vždy je to nutné řešit. Pro odstranění hluku (přeslechů) je vhodné použít i vhodné vzduchovodní potrubí, nebo větvení nebo tzv. „octopus“, který ale zvyšuje cenu systému a vyžaduje dostatek prostoru pro vlastní instalaci.