Srovnání s klasickým větráním

Klasické větrání­Open window

Dosavadní­ doporučení­

Nárazové intenzivní větrání­ realizované pomocí­ otevření­
dvou oken nebo okna a dveří­. Kompletní­ výměna vzduchu v
celém objektu každé 2 hodiny, tak aby byla dodržena hygienická podmí­nka na = 0,5 hod-1.

Výsledek

Trvale proměnná kvalita vzduchu. Překračování hygienických limitů s postupem času od poslední­ho provětrání. Zvyšují­cí­ se koncentrace CO2, vydýchaný vzduch, hromadění­ pachů, hromadění­ vlhkosti, hromadění škodlivin vlivem působení­ kuřáků, škodliviny z textilií­, nábytku a čistí­cí­ch prostředků.

Řízené větrání s rekuperací tepla

Doporučený postup

Kontinuální­ výměna vzduchu v celém objektu na úrovni na = 0,4 hod-1 dle EnEV 2002 a dle normy DIN 4701 V-10.

VýsledekDomecek2

Trvale dobrá a ustálená kvalita vzduchu, přičemž
je nutné dodržet správné množství větracího vzduchu dle potřeby místnosti.

Při použití­ rekuperační jednotky se redukuje tepelná ztráta větráním na 15 až 20% původní­ tepelné ztráty.

Výhody rekuperace

Jak vybrat rekuperační jednotku